De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) is een adviescommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samengesteld uit multidisciplinaire experts.

Meer info

Toits

GOC : 30 JAAR - COLLOQUIUM IN HET BRUSSELS PARLEMENT OP DINSDAG 30 MEI 2023

-----------------------------------------------------------------

OPROEP TOT DEELNAME AAN VOORBEREIDENDE WORKSHOPS (3 thema’s)

  • 1. De relatie tussen planning en burgerparticipatie (burger-coproductie)
  • 2. De relatie tussen deskundigen en politici
  • 3. De relatie tussen plan/project en visie (stadsverbeelding)

 Laatste voorbereidende workshop (nr 3) Donderdag 30 april

VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVING  : KLIK HIER