Leden

De Gewestelijke commissie is nu samengesteld uit achttien onafhankelijke experts, benoemd door de Regering, waarvan negen voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Deze experts vertegenwoordigen de volgende disciplines : stedenbouw en ruimtelijke ordening (3), mobiliteit (3), milieu (3), huisvesting (2), cultureel (1) en natuurlijk erfgoed (1), economie (3) en architectuur (2).

(NB: Voor elk effectief lid wordt tevens een plaatsvervangend lid aangeduid).

De leden van de Gewestelijke commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en uiterlijk op de 1e januari die volgt op zijn installatie.

2015-2019

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR)

Effectifs : Lise NAKHLE, Ischa LAMBRECHTS, Philippe VAN MUYLDER, Philippe VANDENABEELE,
Suppléants : Jean-Christophe VANDERHAEGEN, Pierre DEVLEESHOUWER, Anne-Thérèse DESTREBECQ, Benoît DASSY

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)

Effectifs : Ann VOETS, Christian FRISQUE
Suppléants : Guido STEGEN, Marie-Laure ROGGEMANS

Raad voor het Leefmilieu (RLBHG)

Effectifs : Laurent SCHILTZ, Steyn VAN ASSCHE,
Suppléants : Laura REBREANU, Jérôme MATAGNE

Commission régionale de la Mobilité (CRM)

Effectifs : Jan DE BRABANTER, Roel DE CLEEN
Suppléants : Marie-Hélène NOEL, Pierre VAN SCHENDEL

Conseil consultatif du logement (CCL)

Effectifs : Isabelle QUOILIN, Werner VAN MIEGHEM
Suppléants : Rodolphe d’OULTREMONT,
Marie-Madeleine MENNENS

Gemeenten

Effectifs : Walter VANDENBOSSCHE, Brigitte GOORIS, Eric JASSIN*, Grégory MATGEN, Zoubida JELLAB, Nathalie GILSON, Suppléants : Matthias VAN WIJNENDAELE, Mustapha AKOUZ, Fatiha EL IKDIMI, Adèle GORGEMANS, Katia VAN DEN BROUCKE, Vincent MOLENBERG

Onafhankelijke deskundigen

Effectifs : Jean de SALLE, Président, Eric CORIJN, Vice-Président, Gilles LEDENT, Sarah LEVY, Jean-Philippe DEVISSCHER, Michael RYCKEWAERT,
Suppléants : Luc DELEUZE, Tim CASSIERS, Benoît MORITZ, Paul VERMEYLEN, Bernard DECLÈVE, Liesl VANAUTGAERDEN