Leden

De Gewestelijke Commissie is nu samengesteld uit achttien onafhankelijke experts, benoemd door de Regering, waarvan negen voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Deze experts vertegenwoordigen de volgende disciplines : stedenbouw en ruimtelijke ordening (3), mobiliteit (3), milieu (3), huisvesting (2), cultureel (1) en natuurlijk erfgoed (1), economie (3) en architectuur (2).

(NB: Voor elk effectief lid wordt tevens een plaatsvervangend lid aangeduid).

De leden van de Gewestelijke Commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en uiterlijk op de 1e januari die volgt op zijn installatie.

2004-2009

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR)

Guy DE STAERCKE, Eric DEVUYST, Roland DE RIDDER, Christian FRANZEN,
Myriam GERARD, Xavier MULS, Anton VAN ASSCHE, René VAN CAUWENBERGE,
Jean-Christophe VANDERHAEGEN, Philippe VAN MUYLDER, Pierre VAN SCHENDEL
Francine WERTH

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)

Anne DE SAN, Charlotte NYS, Guido VANDERHULST

Raad voor het Leefmilieu (RLBHG)

Hilde GEENS, Mathieu SONCK, Laurent SCHILTZ, Jacques STENUIT, Edmond VAN COPPENOLLE, Elise VANDERPUTTEN

Raadgevende commissie voor de studie en de verbetering van het Openbaar Vervoer

Gaston MAGETTO, Robert PONCELET, Pierre THONON

Gemeenten

Els AMPE, Rick BAETEN, Greet BONTE, Chahid RIDOUANE, Geoffroy GENERET, Myriam HILGERS,
Robert HOTYAT, Claude MICHEL, Roger NENAIN, Jos VANCAUTEREN, Marie VANHAMME,
Anne-Marie VANPEVENAGE

Onafhankelijke deskundigen

Jean de SALLE, Président, Eric CORIJN, Vice-Président, Stefan DE CORTE, Françoise NOEL,
Christian LASSERRE, Claire BILLEN, Luc MAUFROY, Benoît MORITZ, Philippe LEVERT,
Christian VANDERMOTTEN, Pierre VANDERSTRAETEN, Philémon WACHTELAER