Leden

De Gewestelijke Commissie is nu samengesteld uit achttien onafhankelijke experts, benoemd door de Regering, waarvan negen voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Deze experts vertegenwoordigen de volgende disciplines : stedenbouw en ruimtelijke ordening (3), mobiliteit (3), milieu (3), huisvesting (2), cultureel (1) en natuurlijk erfgoed (1), economie (3) en architectuur (2).

(NB: Voor elk effectief lid wordt tevens een plaatsvervangend lid aangeduid).

De leden van de Gewestelijke Commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en uiterlijk op de 1e januari die volgt op zijn installatie.

1999-2003

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR)

Jean ANDERSSON, Guy BONNEWIJN, André BRUYNEEL Pierre DEWIL, Baudouin FERRANT,
Christian FRANZEN, Paul LAUNOIS, Louis OPPITZ, Mervet PARLAKU, Daniel PIERSOEL,
Michel VAN BAMBEKE, Marc VOJTASSAK

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)

Anne DE SAN, Jacqueline MILLER, Guido STEGEN

Raad voor het Leefmilieu (RLBHG)

Roland GILLET, Annemie PIJCKE, Anne-France RIHOUX, Jacques STENUIT, Jean-Christophe VABDERHAEGEN, Els VANDERPUTTEN

Raadgevende commissie voor de studie en de verbetering van het Openbaar Vervoer

Gaston MAGETTO, Robert PONCELET, Pierre THONON

Gemeenten

Françoise CARTON DE WIART, Monique CASSART, Edward DE JAEGHER, Cecilia DE WULF,
Jean EYLENBOSCH, Roger FABRY, Godelieve FAFCHAMPS, Myriam HILGERS, Robert HOTYAT,
Michel ROORIJCK, Michiel VANDENBUSSCHE, Anne-Marie VANPEVENAGE

Onafhankelijke deskundigen

Philippe COENRAETS, Président, Jan DE GADT, Vice-Président, France DELOBBE, Philippe HELLEPUT,
Marc HUSTIN, Christian KESTELOOT, Luc MAUFROY, Jean-Luc QUOISTIAUX, Benoît SCHOONBROODT,
Guido VANDERHULST, José VANDEVOORDE, Jean-Luc VANRAES