Leden

De Gewestelijke Commissie is nu samengesteld uit achttien onafhankelijke experts, benoemd door de Regering, waarvan negen voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Deze experts vertegenwoordigen de volgende disciplines : stedenbouw en ruimtelijke ordening (3), mobiliteit (3), milieu (3), huisvesting (2), cultureel (1) en natuurlijk erfgoed (1), economie (3) en architectuur (2).

(NB: Voor elk effectief lid wordt tevens een plaatsvervangend lid aangeduid).

De leden van de Gewestelijke Commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en uiterlijk op de 1e januari die volgt op zijn installatie.

1993-1998

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR)

Marie APPELMANS, Paul BINJE, Marcel FIERENS, Guy LEMOINE, Daniel PIERSOEL,
Michel VAN BAMBEKE, Jean ANDERSSON, Emmanuel DE SCHREVEL, Victor POSSCHELLE, Eric STRUYF, Jean VAN DAMME, Francine WERTH

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)

Anne VAN LOO, Jacqueline MILLER, Evert LAGROU

Raad voor het Leefmilieu (RLBHG)

Roland GILLET, Jean-Michel MARY, Jacques STENUIT, Edmond VAN COPPENOLLE, Annemie PIJCKE,
Jean-Jacques SYMOENS

Raadgevende commissie voor de studie en de verbetering van het Openbaar Vervoer

Patrick ANDRES, Pierre THONON, Pierre DESMET

Gemeenten

Georges DÉSIR, Fernand ROSSIGNOL, Antoine THIBOU, Léon SPIEGELS, Jacques DE GRAVE,
Gilbert SWEETLOVE, Guy CUDELL, Christian D’HOOGH, Willy DECOURTY, Michel DEMARET,
Walter VANDENBOSSCHE, Michel LEGROS

Onafhankelijke deskundigen

Françoise THYS-CLÉMENT (Présidente), Gerrit RAUWS (Vice-Président), Christian VANDERMOTTEN,
Jan DEGADT, Pierre LACONTE, Philippe LEBRUN, Remi MOLEIN, Claire BILLEN, Liliane VOYE,
Marcel DE MUNNYNCK, Frie LEYSEN, Alain LETIER