GPDO

GEWESTELIJK PLAN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) legt de doelstellingen en de ontwikkelingsprioriteiten van het Gewest vast, in functie van de sociale en economische behoeften en deze op het vlak van leefmilieu en mobiliteit.

Dit plan heeft richtinggevende waarde. Dit betekent dat het een kader vormt dat door de overheid nageleefd moet worden, maar dat niet aan derden opgelegd kan worden. De ondergeschikte plannen of de gemeentelijke plannen moeten het zich aan het GewOP aanpassen.