Plan Onteigeningen

Procedure betreffende de GOC voor de uitwerking / wijziging van het plan (*)  (BWRO art 73)

Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het oog op de uitvoering van het gewestelijk bestemmingsplan, wordt het onteigeningsplan na het advies van de overlegcommissie en vóór de beslissing van de Regering aan de Gewestelijke Commissie ter advies voorgelegd.

(*) Generale procédure (BRWO art. 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 76)