Ongezien: adviesaanvraag van de Regering in lopende zaken met betrekking tot twee specifieke wijzigingen aan het besluit inzake werken van geringe omvang

Travaux

Op 6 juni 2024 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goed tot wijziging van het besluit van 13 november 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van Brussel Mobiliteit, van Leefmilieu Brussel, van de overlegcommissie, evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect (wat we zullen afkorten als "BR Vrijstelling").

Bijgevolg werd de Commissie op 21 juni 2024 door het kabinet van Ans Persoons (staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, Buitenlandse handel en Brandbestrijding en dringende medische hulp) verzocht om advies uit te brengen over dit ontwerpbesluit. Ter herinnering: de Commissie beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf ontvangst van het verzoek van het kabinet om haar advies uit te brengen.

In dit ontwerpbesluit worden twee wijzigingen voorgesteld die op dit moment van belang zijn, gezien het uitstel van de definitieve goedkeuring van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en derhalve van de volledige herziening van het oorspronkelijke besluit Vrijstelling. Hoewel het kabinet deze herzieningen aan ons voorstelde als twee "kleine wijzigingen", heeft de Commissie uitvoerig gedebatteerd over een kwestie die verder lijkt te gaan dan de tekst, namelijk de rol van architecten, landschapsarchitecten en/of stedenbouwkundigen bij de inrichting van de openbare ruimte. In dit verband vraagt de Commissie zich met name af wat de voordelen zijn van een harmonisering van de wetgeving tussen de Gewesten en wat het eventuele effect is van een gewestelijke goedkeuring om ervoor te zorgen dat de kandidaten - wie dat ook mogen zijn - voor dergelijke projecten over voldoende garanties beschikken.

Het volledige advies van de Commissie (NL/FR) zal binnenkort beschikbaar zijn op onze website https://www.crd-goc.be/nl/adviezen.

 

Fotocredits : Séverin Malaud © urban.brussels.