Prospect

De Gewestelijke ontwikkelingscommissie heeft op 16 april 2020 besloten een Cel voor prospectief onderzoek (PROSPECT) op te richten, onder leiding van Prof. Eric Corijn. Het doel is enerzijds de adviezen van de GOC voor te bereiden op zijn opdracht, opgelegd door het BWRO, anderzijds te onderzoeken en advies te verlenen over de evolutie van het stadsproject en de follow-up en de uitdagingen van de territoriale ontwikkeling in het kader van de GPDO aan te pakken. Het werd van belang geacht de andere adviesorganen bij deze werkzaamheden te betrekken.

De eerste werkzaamheden van deze "Prospect Cell" waren natuurlijk gericht op de legitieme vragen in verband met de gezondheidscrisis betreffende Covid 19, maar de ambitie van de Prospect Cell is uiteraard een langetermijnperspectief te hebben op alle aspecten van duurzame stadsontwikkeling.

Metropoolnota
Wijksnota