Leden

De Gewestelijke Commissie is nu samengesteld uit achttien onafhankelijke experts, benoemd door de Regering, waarvan negen voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Deze experts vertegenwoordigen de volgende disciplines : stedenbouw en ruimtelijke ordening (3), mobiliteit (3), milieu (3), huisvesting (2), cultureel (1) en natuurlijk erfgoed (1), economie (3) en architectuur (2).

(NB: Voor elk effectief lid wordt tevens een plaatsvervangend lid aangeduid).

De leden van de Gewestelijke Commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en uiterlijk op de 1e januari die volgt op zijn installatie.

2010-2014

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR)

Effectifs : Philippe VAN MUYLDER, Geneviève SPRUYT, Francine WERTH, Christian FRANZEN,
Suppléants : Myriam GERARD, Benoît DASSY, Marc DUMONT, Jean-Christophe VANDERHAEGEN

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)

Effectifs : Christian SIBILDE, Johan VAN DESSEL,
Suppléants : Anne DE SAN, Christian FRISQUE

Raad voor het Leefmilieu (RLBHG)

Effectifs : Charles PETIT, Hilde GEENS,
Suppléants : Laurent SCHILTZ, Mathieu SONCK

Commission régionale de la Mobilité (CRM)

Effectifs : Pierre THONON, Roel DE CLEEN,
Suppléants : Frédéric DOBRUSZKES, Eric NICOLAS

Conseil consultatif du logement (CCL)

Effectifs : Béatrice LALOUX, Werner VAN MIEGHEM,
Suppléants : Daniel FASTENAKEL, Marie DIDIER

Gemeenten

Effectifs : Rik BAETEN, Brigitte GOORIS, Véronique JAMOULLE, Nathalie GILSON, Eric JASSIN, Tristan ROBERTI,
Suppléants : Nehabat ACAR, Agnès VANDEN BREMT, Mustapha AKOUZ, Claude DESMEDT, Jean-Louis PIROTTIN, Marc LOEWENSTEIN

Onafhankelijke deskundigen

Effectifs : Jean de SALLE, Président, Joachim DECLERCK, Vice-Président, Benoît MORITZ, Pierre VANDERSTRAETEN, Christine GODFROID, Philippe LATAIRE, Suppléants : Mr Philippe COENRAETS, Cathy MACHARIS *, Sarah LEVY, Priscillia ANANIAN, Luc DELEUZE, Eric CORIJN